เรื่องราวของเรา

Evodia Australia is inspired by the optimism and simplicity of the Australian way of life. Our products invite you to experience the beauty of Australia within your home, every day. We are Australian made and owned, vegan and cruelty-free, using some of the highest quality natural ingredients and wild-harvested native Australian botanicals. We pride ourselves on giving back to the community and our Evodia Grassroots Conservation Fund has been set up to fund projects that support the conservation of Australia’s diverse natural environment for future generations.

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ที่ Evodia Australia เราได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายของภูมิประเทศที่เป็นป่าฝนและบริสุทธิ์ ด้วยส่วนผสมพื้นเมืองที่มาจากธรรมชาติบางส่วนส่วนผสมของเรา:

ดอกไม้แกงการู พาว: ปลูกในน่านน้ำของออสเตรเลียตะวันออก และเป็นที่รู้จักกันว่าช่วยให้ผิวนุ่ม

มะนาวทะเลทราย: มะนาวทะเลทรายที่อุดมไปด้วยวิตามินซีจากชนบทอันห่างไกลของออสเตรเลีย เป็นที่รู้จักกันว่าช่วยฟื้นฟูผิว

พลัม Kakadu: สารต้านอนุมูลอิสระคาคาดูพลัมที่อุดมไปด้วยวิตามิน จากถิ่นทุรกันดารทางเหนือ

ดอกกระเจี๊ยบ: Grown across northern Australia, known to help soothe skin.

Shea butter: High in vitamins and fatty acids, shea butter is incredibly nourishing for the skin.

Cocoa seed butter: A natural moisturiser and a good source of antioxidants, cocoa seed butter is known to help maintain skin hydration.

Macadamia oil: Locally sourced from a family-owned farm in northern New South Wales. Rich in vitamins and essential fatty acids, macadamia seed oil is known to deliver hydration to skin.

Rosehip oil: Known for all-over nourishment and repair for optimal skin health.

Vitamin E oil: High in antioxidants, vitamin E is known to help protect and soothe dry skin.