คำถามที่พบบ่อย

Our Frequently Asked Questions page includes commonly asked questions and answers. Please check below to see if you can find the information you need. Otherwise, please contact us so we can answer your questions directly.

Evodia ออสเตรเลียเป็นเจ้าของและทำ?

We are proudly 100 per cent Australian owned, with our head office based in Melbourne, and all of our products manufactured in Australia.

Evodia Vegan เป็นมิตร?

Evodia is vegan friendly, containing no animal by-products in any of our formulations.

Evodia ใช้น้ำมันปาล์มหรือไม่?

Evodia ไม่มีน้ำมันปาล์มในผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ส่วนผสมมาจากน้ำมันปาล์ม เราจะใช้แหล่งที่ยั่งยืนเท่านั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนหมายถึงกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม ได้ผ่านเกณฑ์พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่มีผลกระทบกับสังคมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่ดี

ผลิตภัณมีการทดสอบกับสัตว์หรือไม่?

No we do not test on animals. At Evodia, we have always believed passionately in providing everyone with beautiful, quality products developed with respect to our environment and without the use of animal testing. We adhere to all regulatory requirements and do not test any of our products on animals as part of our product development process, nor do we believe in animal testing as a company.

ถ้าเกิดอาการแพ้?

หากคุณมีอาการแพ้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์ คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อที่ร้านค้าที่ซื้อมาเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน หรือส่งอีเมลถึงเราที่ เราชอบที่จะได้ยินจากคุณ! info@evodia.com.au

ฉันสามารถติดต่อพูดคุยได้อย่างไร

สามารถติดต่อทีมงานดูแลลูกค้าของเราที่ 1300 364 515 info@evodia.com.auเราชอบที่จะได้ยินจากคุณ!

วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ Fragrance Mist คืออะไร?

Hold your fragrance mist about 20cm away from skin and spray directly on your pulse points. Pulse points are the locations on the body where the blood vessels are closest to the skin, including the inner wrists, base of the throat, behind ear lobes, cleavage, behind knees, and the inner elbows. The heat generated on these points help to intensify and disperse your fragrance throughout the day.

How long will my Fragrance Mist last on the skin?

The Fragrance Mist will last 2 – 3 hours on the skin. Because the Fragrance Mist contains a lower percentage of fragrance than an Eau De Parfum, it is a great lighter alternative for those who are easy irritated by perfumes. The Fragrance Roll On is perfect for topping up your fragrance throughout the day.

How can I make my fragrance last longer?

To increase the longevity of your fragrance, layer your products. Start with your Fragrance Mist and Hand Cream. Then top up your fragrance with a Fragrance Roll On during the day.

Why does a fragrance smell different on different people?

We all have different skin types that influence the way a fragrance develops on the skin. Some factors that can affect our skin include diet, hormones, hydration and medications.

What is a top note?

The top notes are the first notes you smell when applied to the skin. They are small, light molecules that evaporate quickly off the skin, usually about 5 – 10 minutes. Common top notes are lemon and lime.

What is a middle note?

Middle notes are often referred to as heart notes because they form the main body of the fragrance. They appear once the top notes have started to dissipate and last longer on the skin. Common middle notes are florals or fruits.

What is a base note?

The base notes are the last notes to appear, it is important to consider this when choosing a fragrance as the base notes are the longest lasting. When selecting your fragrance, spray directly onto the skin and allow 10-15 minutess for the fragrance to fully develop. Common base notes are musk, vanilla and sandalwood.