การตอบแทน

โลกของเรามีขนาดใหญ่ซับซ้อน และหลากหลาย ด้วยความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลกอาจมีมากขึ้น ด้วยความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของการสูญพันธุ์และสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย

แต่เราจะเริ่มตรงไหนดี

ที่ Evodia Australia เราเริ่มต้นในสวนหลังบ้านของเราเองเราเริ่มต้นที่ระดับประชาชนคนธรรมดา

กองทุนอนุรักษ์ Evodia Grassroots สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นในออสเตรเลีย ที่สร้างผลกระทบที่แท้จริงและมีความหมาย

เราเชื่อว่า“ ทุกๆสิ่งมีความหมาย” และความคิดที่เรียบง่ายนั้นเพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่


WERRIBEE WETLANDS, AUSTRALIAN GUMS PLANTING PROJECT 

At our first project we planted over 500 Australian gums in Werribee, Victoria working as part of continued efforts to revegetate the wetlands to enhance biodiversity and habitat complexity in the area. Australian gums can grow up to 15 meters tall and provide shelter and homes to birds and wildlife. In addition, they will assist in removing carbon dioxide from the atmosphere through photosynthesis whereby carbon is stored in their leaves, branches, stems, bark and roots.

Watch the video below to see us getting our hands dirty. Thank you for supporting Evodia Australia, every purchase goes towards The Evodia Grassroots Conservation Fund.

We look forward to bringing you on this conservation journey with us!


ELWOOD BEACH, COASTAL TEA TREE & SHRUB REGENERATION PROJECT 

The detrimental impact of human activity means the environment needs our help to revegetate and regenerate. At our second Evodia Grassroots Conservation Fund project, we planted 1500 native trees in Elwood, Victoria to help rebuild the natural landscape. These native tea trees and shrubs help draw carbon out of the air and down into the soil, improving soil structure and water holding capacity, while restoring habitats for up to 50 coastal birds. This regeneration project will have a long-lasting positive impact on the whole ecosystem.

Want to join us? Please email us via our contact page to add yourself to the shortlist for the next Evodia Grassroots Conservation Fund project in your area!